Greentips voor Ondernemers

 • Hanteer de statiegeldtarieven zoals genoemd in de Algemene Huurcondities. Dit schept duidelijkheid en uniformiteit naar de consument en is een bewezen stimulans voor het Retour-BAR-statiegeldsysteem.
 • Zorg er voor dat u genoeg wisselgeld in huis heeft voor retournering van het statiegeld, met name de 1 en 2 euro munten. Denk eraan dat de banken op feestdagen vaak gesloten zijn.
 • Behandel de gebruikte bekers die retour komen als betaalmiddel en neem ze pas in bij het afrekenen. Tel het aantal Greencups bij elkaar op en vermenigvuldig dat keer het statiegeld. Trek dat bedrag af van het bedrag dat betaald dient te worden voor de nieuwe bestelling.
 • Accepteer alleen Greencups waar een duidelijk herkenbare Greencups bedrukking op staat, bij het retour geven van het statiegeld. Geef geen statiegeld retour voor blanco ecobekers of bekers met andere bedrukkingen. Informeer uw personeel hierover.
 • Licht uw personeel in dat zwaar beschadigde, hele vieze (bijvoorbeeld bekers die zwart zijn van de modder, vastzittende kauwgom of brandplekken van sigaretten), kapot gemaakte of met viltstift bekladde Greencups niet mogen worden teruggenomen. Deze bekers kunnen duidelijk niet nogmaals gebruikt worden en dienen als uitval beschouwd te worden. Dit kan u als ondernemer geld besparen.
 • Communiceer naar uw personeel en klanten dat alleen op de desbetreffende evenementendag het innemen van de Greencups resulteert in uitbetaling van statiegeld aan de consument.
 • Plaats de Greencups en de kisten waarin ze zijn verpakt op een veilige plek in uw bar, zodat uw bezoekers geen kans zien om de Greencups mee te nemen. Een volle kist met Greencups vertegenwoordigd namelijk een grote waarde.
 • Wanneer u van plan bent om de Greencups tussendoor te spoelen tijdens het evenement, zorgt u er dan voor dat uw bar van een degelijke watertoevoer is voorzien zodat stromend leidingwater mogelijk is om te spoelen.
 • Houdt daarbij de voor de horeca geldende hygiëneregels in acht, zoals die ook gelden voor het spoelen van gewoon glaswerk. Bestel dus een tapunit met spoelbak en leg de afvoerslang voor het spoelwater in een riool (hemelwater) put.
 • Licht uw personeel in over het feit dat verzegelde, droog opgeslagen kisten met Greencups niet geheel worden doorberekend. Dit kan u als ondernemer geld besparen (zie de Algemene Huurvoorwaarden).
 • Mocht u problemen ondervinden of vragen hebben dan kunt u voor of na de huurperiode contact opnemen met ons opnemen via info@greencups.nl of bel naar +31 (0)85 743 85 00.

Op alle bestellingen en leveringen zijn onze Algemene huurcondities van toepassing!