Hoe werken GreenCups op locatie

Door te kiezen voor de herbruikbare bekers van GreenCups, maak je een milieubewuste keuze voor je evenement of locatie. Onze service omvat alles van de levering tot de uiteindelijke reiniging van de bekers. Lees verder voor meer informatie over onze efficiënte en milieuvriendelijke aanpak. Ervaar het gemak van ons duurzame bekersysteem.

Start van het evenement

De glazen worden op de afgesproken datum geleverd. Ter voorbereiding op onze aankomst, geven we je een belletje om te bevestigen dat we er bijna zijn. Op de dag van het evenement worden de herbruikbare bekers uit de verzegelde kisten gehaald. Het personeel wordt vooraf ingelicht over de werking van het systeem, met behulp van de instructies en materialen uit onze toolkit. Het barpersoneel is eventueel bekend het statiegeldsysteem en zal bij het eerste drankje statiegeld in rekening brengen. De herbruikbare glazen zijn gemakkelijk te spoelen in een wasbak met zachte borstels, waardoor ze gedurende het evenement meerdere keren ingezet kunnen worden. Mochten er hardcups op de grond terechtkomen, dan kunnen deze worden verzameld en teruggebracht naar de bar of een (extra) inleverpunt. Voor zeer vervuilde glazen adviseren we een machinale reiniging voordat ze weer gebruikt worden.

Statiegeldsysteem

Om GreenCups tijdens het evenement goed te laten slagen, kunnen de glazen worden ingezet met een statiegeldsysteem. Alle glazen hebben een waarde die uitbetaald dient te worden aan de consument na inlevering. 

Wanneer een bezoeker aan de bar een drankje komt bestellen dan wordt het drankje plus statiegeld in rekening gebracht. De bezoeker kan zijn statiegeld glas terugbrengen naar de bar en krijgt een nieuw glas. Aan het eind van het evenement krijgt de bezoeker bij het inleveren van het glas zijn statiegeld weer retour. Wij hebben divers materiaal klaar staan om te gebruiken tijdens het evenement zoals posters en instructies voor het personeel in onze toolkit.

Einde van het evenement

Na het evenement dienen alle herbruikbare bekers volgens de inpakinstructies weer in de kisten te worden geplaatst. Ons Greenteam haalt deze kisten op en telt ter plekke, samen met een verantwoordelijke van de locatie, de aantallen gebruikte bekers in de kisten, evenals eventuele verzegelde kisten (waarbij je 25% korting krijgt voor ongebruikte kisten). Deze aantallen worden vastgelegd in onze tel-app en digitaal bevestigd door een bevoegde van jouw horecabedrijf of evenement. Daarna transporteren we de kisten naar onze spoelfabriek voor een professionele reiniging, waarbij we voldoen aan de strengste eisen op het gebied van milieu, hygiëne en voedselveiligheid. Na kwaliteitscontrole stellen we de eindfactuur op, die per mail wordt verzonden met bijvoorbeeld uitval van herbruikbare glazen en niet geretourneerde producten. De gereinigde GreenCups bekers zijn vervolgens klaar voor gebruik van een volgend evenement.

Toolkit voor Greencups

Toolkit

Voor optimaal gebruik van de GreenCups glazen tijdens je evenement, bieden wij een compleet informatiepakket aan op onze website. Dit pakket is niet alleen handig voor de promotie van je evenement, maar helpt ook bij het informeren van zowel je bezoekers als het barpersoneel over hoe ons systeem functioneert.

Download toolkit