Hoe werken Greencups op locatie

Nadat je de Greencups glazen en bekers online hebt besteld, zijn er een aantal onderelen die je kunt toepassen voor een succesvol event en een schoon terrein.

Start van het evenement

Het evenement gaat van start. De glazen die je verwacht te gebruiken worden uit de verzegelde kisten gehaald en op de bar netjes opgestapeld. Het personeel is door alle instructies en het materiaal uit de toolkit op de hoogte van het statiegeldsysteem. Zij brengen 1 euro in rekening bij het eerste drankje. Een biertje wordt eenvoudig getapt in de glazen of vult ze met een ander drankje. De glazen zijn in een wasbak met zachte borstels eenvoudig te spoelen, zodat ze herhaaldelijk ingezet kunnen worden. Tijdens het evenement kunnen glazen die toch op de grond beland zijn, verzameld worden en ingeleverd worden aan de bar of bij een (extra) inleverpunt. Wij adviseren hele vieze glazen alleen nogmaals in te zetten nadat ze machinaal gereinigd zijn.

Statiegeldsysteem

Om Greencups tijden het evenement goed te laten slagen, kunnen de glazen worden ingezet met een statiegeldsysteem. Alle glazen hebben een waarde van 1 euro die uitbetaald dient te worden aan de consument na inlevering. 

Wanneer een bezoeker aan de bar een drankje komt bestellen dan wordt het drankje plus 1 euro statiegeld in rekening gebracht. De bezoeker kan zijn statiegeld glas terugbrengen naar de bar en krijgt een nieuw glas. Aan het eind van het evenement krijgt de bezoeker bij het inleveren van het glas zijn statiegeld weer retour. Wij hebben divers materiaal klaar staan om te gebruiken tijdens het evenement zoals posters en instructies voor het personeel in onze toolkit.

Wanneer je een digitaal statiegeld systeem wilt toepassen tijdens jouw evenement. Kun je gebruik maken van het Paycup systeem, meer informatie vind je in de video.

Einde van het evenement

Het evenement is geëindigd. Alle glazen zijn weer zoals beschreven netjes in de kisten geplaatst en ons Greenteam komt de kisten ophalen. Op locatie telt ons Greenteam de verzegeld gebleven kisten (je ontvangt 25% korting als kisten ongebruikt blijven!) en de geretourneerde aantallen gebruikte glazen in geopende kisten. De getelde retourgegevens worden direct genoteerd in onze ‘tel-app’ en digitaal ondertekend door de tekenbevoegde van jouw horecabedrijf of evenement om akkoord te geven met het terug te nemen aantal. De kisten worden in de bus of vrachtwagen geladen en naar De Groene Spoelfabriek gebracht. Daar worden de glazen op professionele wijze gereinigd in overeenstemming met de strengste eisen op gebied van milieu, hygiëne en voedselveiligheid. Na reiniging volgt de kwaliteitscontrole en het retour verpakken in de duurzame opslagkisten. De balans met retourgegevens kan dan worden opgemaakt. Daarna wordt de eindfactuur  opgesteld en per mail verstuurd. De prijzen voor de uitval en niet retour producten van Greencups vind je hier. De gereinigde Greencups glazen staan inmiddels weer klaar voor een volgend evenement.

Toolkit

Om de Greencups glazen optimaal te kunnen gebruiken tijdens het evenement. Kun je een compleet informatiepakket downloaden vanaf onze website. Deze kan gebruikt worden ter promotie van het evenement. Daarnaast informeer je hiermee jouw bezoekers en barpersoneel over de werking van het systeem.

Download toolkit