Privacyverklaring

Inleiding
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Greencups
U leest op dit moment de privacy verklaring van Greencups. Greencups is een leverancier voor verhuur van herbruikbare kunststof drinkglazen. Deze glazen worden verhuurd aan horecaondernemers, cateraars en evenementen organisatoren voor gebruik tijdens kleine en grote evenementen zowel buiten- als binnenshuis.
In sommige situaties worden uw gegevens verzameld door Greencups. Het is daarom goed dat u weet wat hiermee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Wanneer u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Greencups, neemt u dan gerust contact met ons op.
info@greencups.nl | +31 (0)85 743 8500 | Artemisweg 175 | 8239 DD Lelystad | KVK nr. 70929130
Greencups is onderdeel van Ecobekers B.V. een dochteronderneming van de Dutch Cups Holding B.V., welke wordt bestuurd door haar directeur Dennis Valent.

1. Doel gegevens
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Greencups. Deze worden hieronder toegelicht.
1.1 Het versturen van nieuwsbrieven
Greencups stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Greencups. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.
1.2 Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Greencups via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
1.3 Analytics
De website van Greencups verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
1.4 Account aanmaken
Als u bij Greencups artikelen wilt bestellen resp. huren in onze shop moet u eerst een account aanmaken op onze website. Daarna kunt u inloggen op uw account en uw account beheren. Voor het aanmaken van uw account en het gebruik van uw account verwerken we de noodzakelijke gegevens van u. Hieronder uw, naam, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres en wachtwoord. Wanneer u uw account actief gebruikt dan worden er ook andere persoonlijke gegevens opgeslagen als: besteldata, bestelnummers/ordernummers, details van de bestellingen (bedragen, type artikelen, artikelnummers, aantallen, kleur en soort), bezorgdata, bezorgkosten, overzicht betalingen, e-mailadres, betaalvoorkeuren, bezorgvoorkeuren.

2. Ontvangers
De gegevens die Greencups ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
2.1 Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
2.2 Yourhosting
Wij nemen e-maildiensten af van Yourhosting. Yourhosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
2.3 Avantage
De website en back-ups van de website worden gehost door Avantage. Gegevens die u achterlaat op de website van Greencups zijn op de servers van Avantage opgeslagen en zij gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Avantage heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Avantage is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
2.4 Koeriers en transporteurs
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om de bestelde huurartikelen bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van verschillende koeriersbedrijven voor het uitvoeren van de leveringen of zorgen zelf voor de directe levering bij u. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en mogelijk e-mailadres gegevens met deze koeriersbedrijven en transportbedrijven delen. Deze koeriers gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat koeriersbedrijven onderaannemers inschakelen, stellen deze koeriers uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
2.4 Afas boekhoudsoftware
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Afas software. Wij delen uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadres gegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoop- resp. verhuurfacturen.
Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Afas is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Afas gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

3. Opslag periode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Greencups, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
3.1 Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@greencups.nl
3.2 Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Greencups via e-mail, dan worden deze gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
3.3 Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

4. Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Greencups of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenvermelde software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie. Bij deze tweestaps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Greencups. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Greencups privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Greencups ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

5. Uw rechten
5.1 Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Greencups vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Greencups. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
5.2 Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Greencups. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
5.3 Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Greencups vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
5.4 Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Greencups niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
5.5 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Greencups uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@dutchcups.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

6. Plichten
Greencups verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Greencups via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen of u te informeren over de lever- en ophaaltijden van de bestelde huurartikelen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Greencups de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Greencups met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Greencups behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Greencups dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Greencups te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@greencups.nl | +31 (0)320 28 94 85 | Artemisweg 175 | 8239 DD Lelystad | KVK nr. 70929130
Greencups is onderdeel van Ecobekers B.V. een dochteronderneming van de Dutch Cups Holding B.V., welke wordt bestuurd door haar directeur Dennis Valent.